هالوکس ریجیدوس یا خشکی شست پا چیست؟

هالوکس ریجیدوس یا خشکی شست پا یکی از بیماری های پا است که در این ویدیو درباره روش های درمان مناسب و تشخیص آن صحبت می شود.
سوالات خود را می توانید در وبسایت www.dr-rezanaderi.com از دکتر رضا نادری بپرسید و جواب خود را از دکتر دریافت کنید.