تلاش ‌های عجیب و غریب دولت اندونزی برای ماسک اجباری

دولت اندونزی برای استفاده اجباری از ماسک دست به دامان پلیس، ارتش، قضات و همه نهاد‌های دولتی و غیر دولتی شد.