جزییات لغو مجوز تردد‌های بین شهری

فرماندار تهران گفت: از روز سه شنبه متقاضیان واجد شرایط برای سفر به شهرستان های خارج از استان تهران می توانند به سامانه مراجعه کنند.