چگونه در شیمی کنکور موفق شویم؟

برای موفقیت در شیمی کنکور مشاهده این ویدیو مفید است.
برای مشاهده لیست مدرسین شیمی کنکور بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
با استفاده از مجموعه ای از عوامل و امکانات، با استفاده از قدرت فکر خودتان و کار روی باورهایی که در مورد توانایی های خودتان دارید و با در کنار داشتن یک معلم و مدرس خوب شیمی که خودش قبلا در این زمینه موفق بوده است می توانید نتیجه بسیار خوبی بگیرید. تست های کنکور سالهای قبل را چندین بار بزنید و روی درس و برنامه ریزی خودتان متمرکز شوید. هر سوال و اشکالی را بپرسید و باور کنید که 100 درصد زدن شیمی برای شما کاملا عملی و آسان است. کافی است عالی عمل کنید و به صورت کامل مسلط باشید.