نگاهی به چشم‌انداز "آزمون استخدام بخش خصوصی" در صداوسیما

مروری بر فرایند دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، نظرات ریاست محترم جمهوری، معاونت محترم علمی و فناوری رئیس جمهور، مسئولین بنیاد ملی نخبگان و مدیران منابع انسانی شرکت‌های غیردولتی کشور در مورد مزایای جذب نیرو از طریق آزمون، در کلیپی که از صداوسیمای ایران پخش شد.