خرید خانه کلنگی در تبریز توسط هلدینگ شریفی

گروه فنی و مهندسی شرکت هلدینگ شریفی در زمینه طراحی ، مشاوره ، مدیریت و کنترل پروژه اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه های مسکونی ، اداری ، صنعتی و غیره اجرای کلیه عملیات بازسازی ، تعمیرات و تغییرات کلیه پروژه ها ترکیب دانش فناوری اطلاعات و ساختمان در زمینه کلیه ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی فعالیت می کند.

شماره تماس:
09143028985
34772616 (041)
https://sharifi.co/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/