برخورد دلخراش زن موتورسوار با لیفتراک

یک زن موتورسوار در تایلند به طرز دلخراشی صورتش با لیفتراک برخورد کرد.