آموزش شستن پتو در لباسشویی

در ویدیو آموزش شستن پتو در لباسشویی به موارد زیر پرداخته ایم:

نحوه شستن صحیح پتو در لباسشویی
انتخاب بهترین لباسشویی برای شستن پتو
انتخاب برنامه، دما و دور خشک کن مناسب برای شستن پتو در لباسشویی
----------------
ویدوهای بیشتر در سایت و اینستاگرام آی پی امداد