فیلم و علت و عکس های سقوط بالگرد اورژانس هوایی در شهرکرد + اولین عکس ها از بالگرد دوشنبه 13 اسفند 97

"برای مشاهده ادامه مطلب لطفا اینجا کلیک کنید"

خبر ویژه / سقوط بالگرد اورژانس هوایی در شهرکرد + اولین عکس ها از بالگرد دوشنبه 13 اسفند 97
فیلم و عکس های سقوط بالگرد اورژانس هوایی در شهرکرد + اولین عکس ها از بالگرد دوشنبه 13 اسفند 97