گفت و گو با تارتار سرمربی پیکان درباره حواشی اخیر

گفت و گو با مهدی تارتار سرمربی پیکان تهران درباره حواشی اخیر:

هواداران پرسپولیس درباره ام بد قضاوت نکنند

اگر طیبی را جذب می کردیم، حق وردی را آزاد می‌کردیم

طاهرخانی را وقتی جذب کردیم که با پرسپولیس توافق نکرد