نگرانی‌های یک گوریل برای نجات پرنده بیمار

یک گوریل در آفریقای جنوبی در اقدامی عجیب از یک پرنده بیمار، مراقبت کرد.