آموزش تفصیلی ثبت نام به عنوان تامین کننده در سامانه پروژان

آموزش نحوه ثبت نام به عنوان تامین کننده در سامانه پروژان -- سامانه هوشمند محصولات و خدمات عمرانی پروژان از تمامی تامین کنندگان و پیمانکاران عمرانی در زمینه های مختلف کاری دعوت به همکاری می نماید. https://projon.co
شما می توانید برای خرید ابزار شارژی و خرید مصالح ساختمانی به وب سایت پروژان مراجعه فرمایید.