هفتمین همایش سازندگان ومعماران ساختمانهای مارکدار

هفتمين همايش مهندسين و معماران ساختمان هاي ماركدار
#مهندس#ايمني_ساختمان #ساختمان#ساختمانسازی #ساختمان_لوكس #كارشناس_ساختمان#ساختمان_سازی #آديش_آذر_مهر #شركت_فني_مهندسي_آديش_آذر_مهر
#شركت_فني_مهندسي
#تاييديه_آتشنشاني #آتشنشاني#مهندسی_عمران #ساختمان_لاکچری #پروژه#تهران#لوكس#لاكچري#برترينها #ايمني_را_جدي_بگيريم #ايمني_را_از_ما_بخواهيد
#ساختمان_هاي_ماركدار
#مهندسان_ساختمان#آتش_نشاني
#ايمني
#هفتمين_همايش_مهندسين
#گرد_هم_آيي_مهندسين
#مهندس_حسام
#معماران#برجسازان_برجسته
#مهندسان_ساختمان
@adishazarmehr