شرکت حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس
نیک نوید پارس
شرکت حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس ارائه دهنده ی خدمات حفاظتی و مراقبتی دارای رتبه یکم زیر نظر مرکز انتظام آماده خدمت رسانی در جهت آسایش و امنیت مردم می باشد.

ویدئوهای کانال