صدای مشکلات جاده‌های روستایی به گوش مجلس رسید

مشکلات و ناهمواری‌های جاده‌های روستایی موجب شد تا مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان تخصیص قیر رایگان را مصوب کند.