آموزش طراحی فونداسیون با SAFE

پکیج آموزشی SAFE تدریس شده توسط استاد بزرگوار آقای مهندس قانعی برای تهیه پکیج و مشاهده فیلم های رایگان به سایت ایران سیویل هلپ مراجعه کنید.
http://ircivilhelp.com