آموزش الفبای فارسی | کلمات فارسی برای کلاس اولی ها

آموزش الفبای فارسی:
آ
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی
.
آموزش کلمات فارسی :
آ - آب نبات
ب - بالگرد
پ - پرانه
ت - تخت
ث - ثروت
ج - جوراب
چ - چرخ فلک
ح - حلزون
خ - خورشید
د - دلقک
ذ - ذرت
ر -رنگین کمان
ز - زرافه
ژ - ژاکت
س - سنتور
ش - شلوار
ص - صدف
ض - ضربان
ط - طوطی
ظ - ظرف
ع - عروسک
غ - غاز
ف - فرفره
ق - قطار
ک - کتاب
گ - گل
ل -لاک پشت
م - ملکه
ن -نهنگ
و - ویالون
ه - هدیه
ی - یو یو