تاریخ موسیقی از گروه فرهنگی گرزمان

تاریخ موسیقی هر سرزمین گویای بسیاری از آرزو ها و رفتارهای مردمان آن سرزمین است.

موسیقی متن استادان جواد معروفی و همایون خرم از آلبوم بهار گلها
گوینده: بانو مریم نظامی نژاد
با گروه فرهنگی گرزمان از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir