قیمت ساخت سوله - 22220266-021

اگر اخیراً به بازار خرید سازه های فولادی قدم نهاده باشید، احتمالاً اطلاعات نسبتاً خوبی از کاربردهای این سازه ها به دست آورده اید، ساختمان های اسکلت فلزی در حال حاضر بیش از 60 درصد ساختمان های غیر مرتفع مسکونی و بیش از 80 درصد مجموعه های غیر مسکونی را تشکیل می دهند و این به هیچ عنوان جای تعجب ندارد. مزایای ساخت سوله اسکلت فلزی به مراتب بیش از یک سازه اسکلت بتنی است و همین مزایا هستند که قیمت ساخت سوله را دارای توجیه اقتصادی می کنند.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/