نحوه هواگیری حوله خشک کن

بعد از مدتی، حوله خشک کن شما نیاز به هواگیری دارد، در این ویدیو نحوه هواگیری و "نصب حوله خشک کن" را می بینید، اما نکته نهم این است که به دلیل خطرات احتمالی بهتر است که از یک تعمیرکار و نصاب حوله خشک کن کمک بگیرید.