رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : نگرانی جدی ما دستکاری بورس است

اگر سهام شرکتی 10 روز پشت سر هم 5 درصد مثبت شود باید به آن شک کرد. بخش عمده بازار فعلی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیست.