هیچ محدودیتی جهت تامین نهاده ‌های دامی وجود نخواهد داشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی: یارانه‌ای دامداران در اختیار دامداران قرار گرفته است و قیمت نهاده‌های دامی در بندر بدون احتساب کرایه حمل مشخص است.