معرفی استاد گروه مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی پویش

مهسا مستقیم
فارغ التحصیل ممتاز مقطع دکتری تخصصی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
*پایان نامه دکتری:
ارزیابی اثرات کاربری تراکم و شبکه گذربندی بر الگوی سفر شهروندان
*سوابق کاری:
ـ برنامه ریز شهری سازمان نوسازی
ـ مدیر طرح مرمت شرکت عمارت خورشید
ـ کارشناس طراحی و برنامه ریزی شهری
ـ مدیر دفتر تسهیل گری محله باغ پنبه قم
*افتخارات:
ـ عنوان پژوهشگر برتر مقطع دکتری سال 1397
ـ عضو استعدادهای درخشان دانشگاه هنر تهران سال 1386
ـ عضو هیئت تحریریه مجله ساتراپ دانشگاه هنر تهران سال 1397
*پروژه ها:
ـ طرح فاز 5 عمار یاسر قم
ـ نوسازی محله امامزاده عبدالله تهران
ـ مدیر طرح مرمت بازار نو قم و محیط پیرامونی
*مقالات و کنفرانس ها:
ـ بیش از 30 مقاله در سایت های علمی معتبر ملی و بین المللی
تدریس:
ـ دانشگاه قم
ـ دانشگاه آزاد قم
ـ دانشگاه پیام نور قم
ـ مؤسسه آموزش عالی پویش