تحلیل و حل تست های کنکور سراسری رشته انسانی سال 98 از علی هاشمی

در این ویدیو تحلیل آزمون کنکور علی هاشمی سوال های ریاضی رشته انسانی کنکور 98 را حل و تحلیل میکند. حل کامل تست های ریاضی در کنکور رشته انسانی از علی هاشمی. بررسی کامل سوال های مهم و پرتکراری ریاضی کنکور انسانی 98 از علی هاشمی