آموزش نقاشی از یک پرنده طوطی

آموزش نقاشی از یک پرنده طوطی با مداد رنگی. این فیلم بخشی از دوره آموزش غیر حضوری نقاشی با مداد رنگی در سامانه آموزش نقاشی حرفه ای رنگ هنر است. به نشانی زیر مراجعه نمایید
https://www.rangehonar.com