آموزش نقاشی رنگ هنر
رنگ هنر
رنگ هنر به عنوان نخستین سامانه حرفه ای آموزش مجازی طراحی و نقاشی ، به صورت تخصصی و غیر حضوری به آموزش طراحی و نقاشی با امکانات منحصر به فرد می پردازد. این آموزش ها موضوعاتی مانند طراحی چهره ، آموزش طراحی از طبیعت بی جان ، حیوانات ، طراحی از منظره ، آموزش نقاشی با مداد رنگی و غیره را شامل می شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر به آدرس سامانه رنگ هنر مراجعه نمایید:https://www.rangehonar.com
ادامه...

ویدئوهای کانال