برف و باران و کاهش ۶ تا ۱۲ درجه‌ای دما در کشور

هواشناسی - برف و باران و کاهش ۶ تا ۱۲ درجه‌ای دما در کشور