مخمل پاش-دستگاه مخمل پاش02156571497

شرکت سازه ای مهندسی فلوکان استار سازنده وفروشنده دستگاه ومواد اولیه
دستگاه مخمل پاش-آبکاری فانتاکروم-هیدروگرافیک-کروم حرارتی
دستگاه مخمل پاش:خانگی-صنعتی ودواپراتوری
پودر مخمل ترک ایرانی در انواع طیف رنگی
چسب های مخمل پاشی واکلیل پاشی مناسب برای تمامی سطوح
آموزش صفر تاصدکار بادستگاه به صورت تخصصصی ورایگان
دستگاه دارای1سال وارانتی3سال خدمات پس از فروش
شماره تماس ومشاوره:
02156571497
09361428505
09190924535