پودرمخمل ۰۹۳۰۲۹۸۱۷۱۰

گروه صنعتی امگافلوک طرح و تولیدکننده انواع دستگاه مخمل پاش،ابکاری فانتاکروم ،هیدروگرافیک و تامین مواد هر سه دستگاه:پورد مخمل،چسب مخمل،پترن هیدروگرافیک،فرمواد ابکاری فانتاکروم
۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷
۰۹۳۸۵۳۲۴۴۳۴
۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳
۰۹۳۸۱۰۱۲۲۵۰
ادرس وب سایت:
Www.omegafolok.com
ادرس کانال تلگرام:
t.me/omegafolok
ادرس کانال اینستاگرام:
https://instagram.com/makhmal_pash_omega