دانلود مسابقه 13 شمالی قسمت 6 با لینک مستقیم

جهت دانلود مسابقه 13 شمالی + قسمت 6 ششم
جهت دانلود مسابقه 13 شمالی + قسمت 6 ششم
جهت دانلود مسابقه 13 شمالی + قسمت 6 ششم
جهت دانلود مسابقه 13 شمالی + قسمت 6 ششم


توضیحات :
جهت دانلود مسابقه 13 شمالی + قسمت 6 ششم:
http://yon.ir/13shomali6 (مسابقه سیزده شمالی قسمت ششم)
http://yon.ir/13shomali6 (دانلود سیزده شمالی قسمت ششم)

بازی‌های طراحی شده در مسابقه 13 شمالی هر آیتم آن مبتنی بر فرهنگ بومی کشورمان بوده و بسیاری از آنها برگرفته از محتوای شاهنامه است و سعی شده از همان نمادها و نشانه‌های منطقه بهشهر به عنوان محل فیلمبرداری مجموعه، بهره گرفته شود.
دانلود مسابقه 13 شمالی قسمت 6

ژانر: مسابقه