ربات استخراج اینستاگرام، رقبای شما را در اینستاگرام آنالیز می کند!

مزایا ربات استخراج اینستاگرام:
۱- در زمان و هزینه صرفه جویی می شود.

۲- ربات را خودتان تنظیم می کنید.

۳- انجام وظایفی فراتر از توانایی های انسان

۴- کسب فالوور بیشتر

۵- تنظیم سرعت فعالیت

۶- تنظیم دقیق رفتار ربات

۷- گزارش دهی دقیق و لحظه ای
منبع:https://www.dalfak.com/w/aobeu6