زیاد کردن نور آمپر لیفان X60

رفع ایراد کم نوری و یا ناخوانابودن نوشته های لیفان X60 , 620
در کیلومتر لیفان X60 , 620 بعد چند سال نوشته ها ناخوانا شده
ما این مشکل را در کمترین زمان بصورت فابریک برطرف میکنیم
توجه :نمایشگر کیلومتر لیفان به شدت حساس و آسیب پذیر است و قیمت بالایی دارد پس در انتخاب تعمیرکار دقت نمایید
زرین شهر ، خ بهشتی، تیونینگ شاپ