آموزش تعمیر و ریمپ ایسیو
http://ecu-remap.ir
پکیج آموزش تخصصی ریمپ و تیونیگ ایسیو ECU آموزش ریمپ و تیونیگ حرفه ای کلیه ایسیو خودروهای ایرانی و خارجی Siemens – Bosch – Valeo – Sagem – SSAT – …. چک سام گیری اصولی و دستی یا اتوماتیک چک سام گیری ایسیو CGE No Flash آموزش اصولی نرم افزارهای Winlos - Ecm Titanium - 010 Editor - TunerPro RT پس از آموزش این دوره به راحتی می توانید کلیه ایسیو خودروهای ایرانی و خارجی را ریمپ نمایید. پکیج فوق به مدت محدود با 60 درصد تخفیف و قیمت استثنایی 600 هزار تومان 09389046884 مشاهده نمونه فیلمهای اموزشی تلگرام ECU_3@ سایت http://ecu-remap.ir
ادامه...

ویدئوهای کانال