یکشنبه ۳۰ آذر آخرین مهلت تکمیل آورده مسکن ملی

حدود ۶۰ هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که نسبت به آورده ۴۰ میلیون تومانی خود تا یکشنبه ۳۰ آذر اقدام نکنند حذف می‌شوند.