حرکت شنا دست جمع روی کتل بل

عضلات هدف :
پشت بازو

نام دیگر حرکت :
شنا پشت بازو دست روی کتل بل

نام انگلیسی حرکت :
push up tight kettlebell

نحوه انجام حرکت شنا دست جمع روی کتل بل

1. 2 کتل بل مناسب را انتخاب کنید، در حالت شنا قرار بگیرید و قسمت بالایی کتل بل ها را بگیرید.
2. سپس بصورت دست جمع حرکت شنا را انجام بدید.
3. دقت کنید در تمام طول حرکت، بازو ها از بدن فاصله نگیرد.
4. هنگام پایین رفتن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید .
https://fityar.org/Post/Exercises/push-up-tight-kettlebell

بروزترین و علمی ترین تیم تخصصی برای رسیدن به اهدافت همیشه کنارته و خدماتی مانند رژیم غذایی، برنامه تمرینی، مکمل و اصلاحی ارائه میده.
https://fityar.org/