تست نهایی برج خنک کننده 02126145899

تست نهایی برج خنک کننده یا کولینگ تاور https://tinyurl.com/yd8jfmbx مرحله‌‌ی با اهمیت بسیار بالایی است. قبل از انجام تست نهایی برج خنک کننده وضعیت فیزیکی دستگاه بررسی و تمام مغایرت‌های تست نهایی باید در پوشش محدودیت‌ها تنظیم شوند. برج خنک کننده در گروه صنعتی و مهندسی تجهیز صنعت تتا تولید و پخش می‌گردد و مهندسین تجهیز صنعت پس از اتمام ساخت کولینگ تاور تست نهایی برج خنک کن را انجام می‌دهند.