فیلم آموزشی نظافت محیط اداری

بخش نظافت محیط های اداری در سه بخش آبدارخانه – محیط های دفتری و سرویس بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.لذا نظافتچیان باید به شیوه های درست نظافتی و همچنین استفاده از ابزار و شوینده ها تسلط داشته باشند.