کتاب صوتی مرا محکم در آغوش بگیر - سو جانسون

کتاب صوتی مرا محکم در آغوش بگیر - سو جانسون

عشق، هنوز و همیشه نیاز اساسی انسان است. هیچ تفاوتی ندارد که شما زن باشید یا مرد، همه به محبت نیاز دارند هرچند شیوه های ابراز این نیاز متفاوت باشد.
اما عشق واقعا چیست؟ چطور بوجود می آید؟ و چطور می توان آن را حفظ کرد؟
دکتر سو جانسون در این کتاب صوتی مفصل، از تعریف عشق از زوایای گوناگون شروع کرده و روش درمانگری مبتنی بر احساسات و هیجانات را معرفی می کند.
چه متاهل باشید یا مجرد، طلاق گرفته باشید یا در رابطه ای نابسامان به سر ببرید، این کتاب مناسب شماست تا تعریف جدیدی از رابطه با جنس مخالف و شناخت عمیق از ماهیت یک ارتباط سالم را بدست بیاورید.
جانسون، هفت مکالمه را طراحی کرده است که زوجین و شرکا با شناخت و استفاده از آنها می توانند به برقراری دوباره یک ارتباط مبتنی بر امنیت عاطفی و حفظ پیوند بین خود امیدوار باشند.

با صدای : فرزانه فائزی
قیمت : 18000تومان
زمان : 8 ساعت و 45 دقیقه

لینک خرید این اثر:
https://b2n.ir/SJohnsonHoldTight

جهت خرید سایر ویدیوها/ کتابها/کتابچه صوتی و الکترونیکی:
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com