سریال Barbarians بربرها فصل 1 قسمت 4 - زیرنویس فارسی

داستان سریال بربرها
سریال بربرها (Barbarians) داستان نبرد معروف جنگل توتوبورگ ، که در آن جنگجویان ژرمنی پیشروی شمال امپراتوری روم را در سال 9 میلادی متوقف کردند ، مورد توجه "بربرها" قرار دارد.