مصاحبه با آرمان موسی پور آهنگساز سریال همگناه

مصاحبه با آرمان موسی پور، آهنگساز سریال همگناه
آرمان موسی‌پور ابتدا درباره روند ساخت موسیقی همگناه گفت:«ساخت موسیقی سریال «همگناه» حدود هشت ماه طول کشید.