روزهای آشفته بازار نقل و انتقالات فوتبال

قانون ممنوعیت استفاده از بازیکن و مربی خارجی باعث ایجاد اختلال در بازار نقل و انتقالات فوتبال کشور شده است.