زمانی که می خواستم خودم رو بزنم به برق(قسمت دوم)؟!؟

زمانی که 8 کیلوگرم وزن کم کردم زمانی بود که می خواستم خودم رو بزنم به برق ......
برای شرکت در دوره رایگان به وب سایت Mindshop.ir مراجعه نمایید .