بهره برداری از طرح راهسازی و روستایی با دستور رئیس جمهور

بهره برداری از ۶۷۴ طرح راهسازی و ۶۴۸ طرح روستایی در استان البرز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.