رقص زیبای لزگی آذری گروه آیلان در سالن همایش نفت تهران

همایش بزرگ دانش آموختگان مهندسی شیمی کشور در مرکز همایش های بین المللی صنعت نفت تهران با رقص آذربایجانی گروه بزرگ آیلان به سرپرستی مهندس توحید حاجی بابایی و هنرنمایی اشکان محمدعلی فام، محمد نقی زاده، رضا علی پور، نوید ولی زاده، تورج یوسفی، هادی فتح اللهی، هادی تیموری، صمد خجسته، سجاد مرادزاده، علی قلی زاده، امیر اعلمی، جلیل کاردان، رسول آسیابی و امیر حقیقتی