خرید از شهر فرش

سلام دوستان امروز به توصیف کامل شهر فرش پرداخته ایم. شهر فرش یک نام تجاری نیست بلکه زادگاه فرش و مکانی است که فرش در ان پیشرفت کرده است. شهر فرش کاشان است.