ابتلای ۱۲۰ هزار نفر به پارکینسون در فرانسه

خبر ابتلای ۱۲۰ هزار نفر به پارکینسون در کشور فرانسه