نحوه دوخت چادر کمری زنانه | نحوه دوخت چادر کمری شیک

در این ویدئو با نحوه دوخت چادر کمری از خانه حجاب صدف آشنامی شوید. نحوه دوخت چادر قجری مدرن مجلسی نیز مشابه می باشد. چادر قجری مدرن مجلسی نیز اگر می خواهید به آدرس زیر رجوع کنید
https://sadafbanoo.com/چادر-کمری-ساده/