جدول شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 98 – 99

داوطلبانی که قصد تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور را دارند می بایست مطابق جدول شهریه دکتری پیام نور ۹۸ - ۹۹ شهریه پرداخت کنند . در این صفحه به بررسی ویدیویی جدول شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 98 – 99 می پردازیم .