سینا درخشنده گل نازم دانلود آهنگ جدید

بلد نیستم کجایی
وقتی بات سرپام
من میدونم که همین دور و برایی
وقتی بات سرپام
من میدونم که همین دور و برایی
گل نازن به تو می نازم
دانلود آهنگ سینا درخشنده گل نازم