بالاخره واکسن کرونا تولید شده است یا خیر؟

برخی از کشورها ادعا کرده اند که واکسن کرونا را ساخته اند.